Refund policy

Garancije i reklamacije

Mojo Beard garantuje za kvalitet proizvoda iz svog prodajnog asortimana.
Svi proizvodi su laboratorijski ispitani u Zavodu za javno zdravlje, bezbedni su za upotrebu i odgovaraju specifikacijama navedenim na web sajtu i u uputstvu za korišćenje.

Ukoliko imate reklamaciju na proizvod koji ste kupili naša služba prodaje će Vam pomoći. Možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 9h do 17h na broj telefona +381 65 664 7916.

Na vašu reklamaciju odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 7 dana a rešiti je najkasnije u roku od 14 dana.
Kako bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja.
U tom slučaju će proizvod biti zamenjen.


Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

- Neispravnost reklamiranog proizvoda prijavite na broj telefona
+381 65 664 7916, kako biste dobili uputstva o daljoj proceduri.

- Reklamirani artikal dostavite u originalnoj ambalaži. 

- Napišete sažet opis neispravnosti.

Ugovor na daljinu

Ugovor na daljinu je onaj ugovor koje potrošači zaključi posredstvom nekog od sredstava komunikacije (npr. kupovina preko interneta, putem telefona), pod uslovom da prodavac na taj način vrši organizovanu prodaju ili pružanje usluga. 

Mojo Beard je sve uslove korišćenja, svoja prava i obaveze, kao i prava i obaveze potrošača jasno prikazao u priloženim dokumentima, pa se smatra da je ugovor na daljinu zaključen kupovinom robe od strane potrošača i isporukom uz izdat račun od strane prodavca.

Potrošač može da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana isporuke robe, odnosno zaključenja ugovora o pružanju usluga. 
Međutim, potrošač može odustati od ugovorau roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora ukoliko trgovac nije obavestio potrošača o pravu na odustanak od ugovora i ukoliko mu u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe, nije predao i obrazac za odustanak, čitko i razumljivo obaveštenje o uslovima korišćenja prava na odustanak sa informacijama o prirodi ugovora i prodavcu.

Obrazac ugovora na daljinu možete preuzeti ovde.

Odustanak od ugovora na daljinu

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.mojobeard.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu i dostupan je na našoj prodajnoj internet stranici. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: Mojo Beard, Sime Milivojevića 17, 15000 Šabac. Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu za odustanak, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako prodavac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. U uputstvu ćemo Vam dati predlog kako da nam se proizvod najefikasnije i uz najmanje troškove vrati. Proizvodi koji su manjih dimenzija i nisu lomljivi, niti se razumno može očekivati da će se tokom transporta oštetiti, mogu se vratiti poštom. Kabastiji proizvodi, kao i proizvodi koji su lomljivi ili u vezi sa kojima se razumno može očekivati da se tokom transporta mogu oštetiti, treba da se vrate posredstvom naših vozila ili kurirske službe koja daje garanciju da će se proizvod vratiti u neoštećenom stanju. Radi utvrđivanja referentnih troškova vraćanja proizvoda, možete pogledati cenovnik kurirske službe AKS Ekspress Kurir na sledećoj internet stranici:  http://www.aks-sabac.com/cenovnik.html.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i

- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu možete preuzeti ovde.